top of page

Jacqueline Warlich. Equine Art

Waar in de wereld is adel zonder hoogmoed? Waar vriendschap zonder afgunst?

Waar schoonheid zonder ijdelheid?

Hier waar lieftalligheid zich paart aan kracht en sterk beteugeld wordt door zachtmoedigheid. 

Paarden zijn mijn inspiratiebron. Door al hun verschillende karakters en uiterlijk is het voor mij altijd weer een nieuwe uitdaging om ze zo treffend mogelijk uit te beelden, kracht en elegantie probeer ik op een subtiele en gedetailleerde wijze in mijn beelden te creëren. 

Mijn hele leven ben ik al gefascineerd door het paard. In 2018 ben ik begonnen met het boetseren van paarden. Tijdens het boetseren heb ik een manier gevonden om mijn liefde voor paarden vorm te geven. 

bottom of page